Blog

Verkenning kansrijke Bio Regio’s Noord-Brabantse

11 juni 2024

Michaël en Bavo

Kwartiermakers Bavo van den Idsert en Michaël Wilde zijn gestart met een verkenningsonderzoek naar de meest kansrijke Bio Regio’s en Bio Regio  projecten die leiden tot meer afzet van biologische producten uit de regio.

Om de markt voor lokale biologische producten te stimuleren is het ministerie van LNV voornemens begin volgend jaar een subsidieregeling te openen voor o.a. Bio Regio’s en BioRegio projecten met als doel om de afzet van lokale biologische producten in een bepaald gebied te bevorderen. Vooruit-lopend daarop is de provincie Noord-Brabant gestart met een praktisch onderzoek naar mooie projecten die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen met draagvlak vanuit de Brabantse gemeenten, lokale boeren, maatschappelijke- & voedselorganisaties en het bedrijfsleven.

Nanne Roos Vonk (Projectleider Biologische en Natuurinclusieve Landbouw bij de provincie Noord-Brabant) legt uit: “Het doel is om begin volgend jaar een aantal uitgewerkte Bio Regio projectplannen te kunnen indienen voor financiering door de landelijke overheid. Daarmee verwachten wij de vraag  naar biologische producten aan te wakkeren en zo boeren in Noord-Brabant echt perspectief te bieden voor omschakeling naar biologische landbouw. Zo werken we samen aan zowel het landelijk als ons provinciale doel van 15% biologisch landbouwareaal in 2030”

Voor de uitvoering van het verkennende onderzoek naar de meest geschikte Bio Regio’s en kansrijke projecten heeft de provincie twee ervaren specialisten uit de biologische sector aangesteld, Bavo van den Idsert (Id’s Oke) en Michaël Wilde (The Organic Embassy). De twee voormalige directeuren van Bionext zijn inmiddels vol enthousiasme begonnen aan dit unieke onderzoek:

Bavo: “Het afgelopen jaar hebben wij met het Biolokaal project in Noord-Brabant gezien dat wanneer er een doelstelling wordt gesteld, men actief gaat samenwerken met toegewijde cateraars, toeleveranciers en gemeentes en er met name naar oplossingen in plaats van problemen wordt gekeken, dat je veel op het gebied van de afzet van lokale biologische producten kan bereiken . Wij weten dus dat het kan, dat maakt dit zo’n mooi project.”

Michaël: “Bio Regio’s passen perfect in het huidige tijdsbeeld waarbij steeds meer overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuen hun verantwoordelijkheid nemen en een actieve rol willen spelen in de noodzakelijke voedsel- en landbouwtransitie. Het is mooi om te zien hoe de partijen willen samenwerken, dat geeft echt een positieve energie.”

Over nut en noodzaak van het stimuleren van duurzame lokale (biologische) landbouw is grote consensus. Het biedt perspectief aan boeren die steeds meer in de knel komen en beseffen dat doorgaan met ‘business as usual’ geen optie meer is.  De Nederlandse en zeker ook de Brabantse landbouw heeft deze nieuwe perspectieven hard nodig. In het project wordt er o.a. ook gekeken naar de succesvolle Duitse Bio Regio’s waar er nauw wordt samengewerkt met gemeentes rondom thema’s als meer lokale biologische producten in de catering, horeca, scholen, zorginstellingen en toerisme.

Voor meer informatie over het project in Noord-Brabant of in Bio Regio’s in bredere zin bezoek www.landbouwenvoedselbrabant.nl/biologisch/bioregio of neem direct contact op met.

  • Bavo van den Idsert: bavo@idsoke.nl – 06 261 600 49
  • Michaël Wilde: michael@organicembassy.nl – 06 205 350 63

Verken de beste en beroemde plaatsen

Speciale aanbiedingen

Shutterstock 221780905
We gaan voor 1 Miljoen Bio Ambassadeurs.
Ook ambassadeur worden of wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Laat je e-mail adres achter en we nemen contact met je op.