Shutterstock 2186346321
Km3

De voordelen van biologisch

Vandaag de dag is er een brede erkenning dat de biologische landbouw een zeer belangrijke rol speelt in de transitie naar een eerlijker, gezonder en duurzamer landbouw- en voedselsysteem. Biologisch wordt door velen gezien als onderdeel van de oplossing en daarom is er een groeiende interesse voor deze toekomstbestendige vorm van voedselproductie. Maar wat zijn dan exact de voordelen van biologisch?

Deze zijn te vangen in het woord BRIEF … zie het als een brief naar toekomstige generaties.

De B staat voor Bewezen beter: Ten opzichte van het gangbare, intensievere model heeft het biologische systeem wetenschappelijk bewezen voordeel rondom de thema’s die ons vandaag de dag allemaal bezig houden: klimaat, bodem, stikstof, water, biodiversiteit, dierenwelzijn en gezondheid. Natuurlijk hebben wij als sector nog een hoop huiswerk, maar op al deze thema’s zijn wij een onderdeel van de oplossing en niet onderdeel van het probleem. Zie ook de erkenning hiervoor in het actieplan van de Rijksoverheid.

De R staat voor Regels: Het biologisch keurmerk voldoet aan strenge milieu- en dierenwelzijnsregels die vast gelegd zijn in strikte EU-regelgeving. In Nederland houdt de onafhankelijke organisatie SKAL Biocontrole toezicht op de biologische keten in Nederland. Naast controles certificeert SKAL bedrijven met biologische activiteiten. De wettelijke basis en de onafhankelijke controle zorgt voor vertrouwen in het keurmerk.

De I staat voor Internationaal: Nederland is bij uitstek een handelsland en een aanzienlijk deel van onze producten wordt geëxporteerd. Het feit dat het biologisch keurmerk een Europees keurmerk is, betekent dat het ook wordt erkend in de rest van Europa (en ver daarbuiten). Termen als regeneratief, natuurinclusief, emissie arm, circulaire en kringloop zijn populair in Nederland maar zolang er geen internationale afstemming is rondom definities, certificering en controles is het erg lastig voor ondernemers om er echt een verdienmodel van te maken. Daarom is biologisch een logische keuze.

De E staat voor Erkend: Doordat het keurmerk aan strikte regels voldoet en streng wordt gecontroleerd, wordt biologisch erkend en vertrouwd door consumenten en krijgen ondernemers een duidelijke meerprijs. Doordat de hele keten tot en met de consument betrokken wordt is er een helder en gezond verdienmodel voor de ondernemer en dat is essentieel voor een toekomstbestendig keurmerk.

De F staat voor Farm-to-Fork: De Europese Commissie ziet de biologische landbouw als een kernpunt in haar Farm-to-Fork / Green Deal strategie en zet in op 25% biologisch areaal in Europa in 2030. In de woorden van voormalig EU commissaris Frans Timmermans: ‘Voor veel van de doelen van de Green Deal hebben we de biologische sector nodig. Denk aan biodiversiteit, of het terugdringen van pesticiden. De biologische sector heeft dus ook een rol bij het verduurzamen van de landbouw in algemene zin. Biologische producten zijn uitgegroeid van niche producten voor een kleine groep tot een breed aanbod voor een steeds groter wordend publiek.’ Inmiddels heeft Nederland ook een ambitieuze doelstelling vastgelegd namelijk 15% biologisch areaal in 2030.

Appel 01
Appel 01
Shutterstock 221780905
We gaan voor 1 Miljoen Bio Ambassadeurs.
Ook ambassadeur worden of wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Laat je e-mail adres achter en we nemen contact met je op.